Gården

Skrämmenborg är en gård som funnits länge, de äldsta noteringarna som vi hittat är ifrån 1600-talet och redan då såg gårdens ägor ungefär ut som nu. Idag ägnar vi oss inte alls lika mycket åt lantbruk som då men har hästar och får.

Tillgängliga får-fällar:

Flera, maila vid intresse så skickar vi bilder eller om ni vill komma och titta själva.

Tillgängliga lammlådor:

Inga just nu, besättningen är minskad under några år.